Filozófia és világnézet. A világnézet típusai a filozófiában, A kifejezés története


mit kezdjen gyengén látó emberrel gyertya és kilátás

Természetes ez, hiszen az ilyen kritikus korszakokban ugyan hova fordulhatna a filozófia és világnézet ember útmutatásért mint a gondolat tiszta világához. A filozófia a kultúra lelkiismerete és öntudata és ha valahonnan remélhetjük a kultura fejlődésének katasztrofális meggyorsulása következtében beállott káosz tisztulását, akkor az bizonyára lelkiismeretének és öntudatának forrásától várható.

Ez az adventi hangulat magával hozza, hogy a filozófia, mint tiszta racionalitás szorosabb kapcsolatba kerül a szellem irracionális erőivel és kívánkozásaival, olyan területekkel, amelyek elsősorban - a legszélesebb értelemben vett - vallásos érzéseket illetik. Előtérbe kerül a világnézet kérdése.

Betekintés: Mi a filozófia?

Sajnos, ennek az általános várakozásnak, kívánkozásnak és a vele párosuló jóhiszeműségnek sok illetéktelen vámszedője akad. Csak úgy burjánzik az elméletalkotás, a nagy talányok könnyed megfejtése, a népszerűsítés, a nagy közönség tájékoztatása: valami útszéli filozofálgatás olyanok részéről, akiknek soha életükben semmiféle közük nem volt a filozófiához és az igazi világnézet filozófia és világnézet.

Ezek az alkalmi bölcselők kettős kárt tesznek. Egyfelől diszkreditálhatják a filozófiát a józanabb kritikájú laikus előtt, másfelől megzavarják a könnyenhívők fejét.

Mi a filozófia? Világkép, világnézet, filozófia Az embert körülvevő természeti környezet szerkezetére és működésére vonatkozó ismereteket összefoglaló ismeretrendszert egyszóval világképnek nevezzük.

Ezeket így meggondolva ismerjük fel igazán az olyan könyvek jelentőségét, mint a Tankó Béláé. A valódi szaktudósok egyik legkitünőbbike szólal itt meg, milyen vitaminokat ihat a látáshoz napjaink nagy kérdései körül kalauzoljon.

a mínusz látás rövidlátás mit jelent a látás 1 8

A világnézet kérdése, a vallás és metafizika, a teológia tudományossága, vallás és művészet: ezek azok a témák, amelyekről az összegyüjtött értekezések egyik fele szól.

A másik fele Kant, Hegel, Pascal, Bergson filozófiájáról értekezik és - a magyar irodalmi emberek előtt különösen érdekkeltően - Greguss Ágostról mint esztétikusról. Tankó Béla kiválóan arra való tudós, hogy a nagyközönséghez is szóljon. Gondolatvilága telve élettel és nála az ész birodalma egészen szoros kapcsolatban áll a vallásos érzésekkel és művészi hajlamokkal.

Navigációs menü

Egy teljes és harmonikusan kibontakozott emberi szellem szól hozzánk és szilárd gondolati alapokat kínál a mai káoszban. És gondolatait csak még vonzóbbá teszi művészi, meleg és előkelő stílusa.

látás és holdfény Magam helyreállítottam látásomat glaukóma

Örömmel kell megjegyeznünk, hogy a könyvet a debreceni egyetem diákjainak Bethlen Gábor Köre adta ki, ellenben a Corvin-nyomda silány, sajtóhibáktól hemzsegő kiállítása a legsúlyosabb ítéletre is méltó.