Látomás 10 leckében


Péter látomása és fogsága Napról napra nőtt a hívők száma. Miközben Péter Joppéban volt, Isten egy látomást mutatott neki.

EZÉKIEL KÖNYVE

Péter látta, ahogy egy lepedő ereszkedik le az égből, és tele van tisztátalan állatokkal, rovarokkal és madarakkal. Amikor Isten azt mondta neki, hogy egyen belőle, Péter nemet mondott.

Látták: Átírás 1 Egyházi iskolák óraszáma: 1.

Ő mindig megtartotta a zsidó étkezési törvényeket. Míg Péter látomás 10 leckében látomáson tűnődött, Isten megszólította: - Három ember keres Cézáreából. Menj el velük, mert én küldtem őket.

„A látomás”

Éppen akkor ért oda a három ember. Másnap Péter elindult Cézáreába. Kornéliusz házánál nagy tömeg várt rá. Péter azonnal rájött, mit jelentett az ő látomása: Isten teremtette a világot, és mindet, ami benn van, így a Jézusról szóló üzenet mindenkinek szól, nemcsak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is.

látomás 10 leckében

Ahogy Péter Jézusról beszélt nekik, a Szentlélek leszállt mindenkire a házban, ami Isten áldásának a jele volt. Péter elámult. Most már nyilvánvaló volt, hogy Jézus üzenete tényleg mindenkinek szól.

10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE

Jakab kivégzése után a keresztyének csak titokban találkozhattak egymás házában, hogy Jézusról tanuljanak és imádkozzak.

A kegyetlen király, Agrippa volt itt az úr. Letartóztatta Pétert. Gondosan őrizzétek! Péternek a börtönben minden éjjel a hideg kövön kellett aludnia két katonához láncolva, és két másik katona őrizte az ajtót.

Közben a Jeruzsálemei keresztyének imádkoztak Péterért, szeretett vezetőjükért. A kivégzés előtt este Péter éppen a cellájában aludt, amikor hirtelen fény támadt, és egy angyal jelent meg. Péter láncai lehullottak, ő pedig követte az angyalt, aki kivezette a börtönből a városba vezető kapuhoz, amely kinyílt előtte.

Péter csak ekkor jött rá, hogy szabad. Éjszaka volt ő pedig Jeruzsálem kellős közepén találta magát. Gondolkodás nélkül Mária házához indult. Megállt a külső ajtó előtt, és bekopogott. Rodé, s a szolgáló azonnal felismerte a hangját, és befutott a házba, de őt nem engedte látomás 10 leckében.

A pislogó mécsesek lángjánál Jézus követői Péter kiszabadulásáért imádkoztak. Amikor Rodé elmondta nekik, hogy Péter áll az ajtóban, nem akarták elhinni.

Részlet A látomás című könyvből /3./

Így hát kimentek, hogy megnézzék. És tényleg Péter volt az! Ő gyorsan elmondta nekik, látomás 10 leckében történt, majd titkos helyre távozott.

Megtudjuk belőle, mit kell tennünk azért, hogy újra Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus jelenlétében élhessünk.

Másnap reggel ugyancsak bajban voltak Heródes börtönének őrei. Péter kiszabadult. Péter látomásában nagyon finom és ízletes ételeket látott. Látomásban Isten azt mondta Péternek, hogy semmiből nem ehet.

látomás 10 leckében

Isten azt mondta Péternek, hogy menjen el Kornéliusz házához. Kornéliusznak Látomás 10 leckében angyala azt mondta, hogy hívassa magához Pétert.

Az első látomás

Kornéliusz nem akarta Pétert beengedni a házába. Péter Jézusról beszélt azoknak, az embereknek, akik Kornéliusz házában összegyűltek. Agrippa király letartóztatta és börtönbe záratta Pétert. A jeruzsálemi keresztyének imádkoztak Péter kiszabadulásáért.

Péter éjszaka elfűrészelte a rácsot és megszökött a börtönből. Péter a kiszabadulása után Mária házához ment, ahol keresztyének gyülekeztek össze.

látomás 10 leckében

Péter és társai elmentek Péter látta, ahogy egy lepedő ereszkedik le az égből, és tele van tisztátalan Míg Péter a látomáson tűnődött, Isten megszólította: - Három ember keres Péter éppen a cellájában aludt, amikor hirtelen fény támadt, és egy