Látásra indián


Az új látók 2. Vacak kis zsarnokocskák 3. A Sas emanációi 4.

Látásra indián. A csend ajándéka - Indián asszonyok bölcsessége

A tudomás parazsa 5. Az első vigyázó figyelem 6. Nem szerves lények 7. A gyűjtőpont 8.

Indiánok nyomában

A gyűjtőpont helyzete 9. Alátolódás Nagy emanációs sávok Rejtőzködés, szántszándék és álmodó helyzet Julian nagual A Föld lökete A görgetőerő Akik dacolnak a halállal Az ember mintája Az álmodó test utazása Áttörés az észlelés korlátján Epilógus 3 Szeretném csodálatomat és hálámat kifejezni tanítómesterem, H. Borítót készítette El Greco Kft.

Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Rt. Minthogy tőlünk idegenek azok a fogalmak és praktikák, amelyeket don Juan meg szeretett volna értetni velem, tanításait más választásom nem lévén elbeszélő formába voltam kénytelen önteni vagyis sorjában leírtam mindazt, ami történt, úgy, ahogyan történt.

Don Juan arra az látásra indián alapozva rendezte el tanítandóját, hogy az embernek kétféle tudomása van a dolgokról, ezt bal, illetve jobb oldali tudomásnak nevezte. Az előbbit a köznapi élethez szükséges normál tudatállapotnak, az utóbbit az ember rejtelmes oldalának hívta, amelyről csak annak van tudomása, aki bűbájosként és látásra indián emberként akar működni.

Navigációs menü

Ennek megfelelően két részre, a jobb oldalnak, illetve a bal oldalnak szánt közlendőkre osztotta tanításait. A jobb oldalra tartozó tanításokat olyankor adta elő, amikor normál tudatállapotban voltam.

látásra indián

Korábbi írásaimban kivétel nélkül ezekről a látásra indián számoltam be. Ilyen állapotban voltam akkor is, amikor don Juan varázslómesternek nevezte magát, sőt egy másik varázslónak, don Genaro Floresnek is bemutatott.

Kapcsolatunk természetéből logikusan arra következtethettem, hogy a két varázslómester az inasának látásra indián engem. Inaskodásom egy ésszel felfoghatatlan aktussal ért véget, amelyhez don Juan és don Genaro együttes látásra indián jutottam el. Mestereim elérték, hogy egy lapos hegytető pereméről levessem magam egy szakadékba. Írtam már arról, mi történt azon a bizonyos hegytetőn. Don Juan jobb oldali tanításainak drámai végjátékában don Juan, don Genaro, két másik inas, Pablito és Nestor, valamint jómagam vettünk részt.

Látásra indián, Nestor és én leugrottunk a szakadékba a hegytetőről.

  1. Interferencia a látással
  2. Látásra indián - Indián égbolt
  3. Carlos Castaneda És akkor jött a nagy pók, aki elvette a látást Mindnyájan egymás rokonai voltunk.
  4. Indián égbolt Látásra indián, Carlos Castaneda Mindnyájan egymás rokonai voltunk.
  5. Látás színterápia
  6. Меня тревожит Кэти и вся семья Элли.
  7. Szemészet: glaukóma
  8. Látásra indián Nézet táblázat megjelenítése

Hosszú éveken át azt hittem, csakis azért lehettem képes leszámolni a tényleges megsemmisüléssel való szembetalálkozás ép ésszel felfogható félelmével, mert tökéletesen megbíztam don Juanban és don Genaróban. Ma már tudom, hogy nem így volt.

látásra indián

A titok nyitja azokban a tanításokban rejlik, amelyeket don Juan a bal oldalnak szánt. Tudom azt is, micsoda mérhetetlen önfegyelemre és állhatatosságra volt szüksége látásra indián Juannak, don Genarónak és társaiknak ehhez a tanításhoz.

Csaknem tíz teljes évembe került, hogy pontosan felidézzem, mi is történt a bal oldalnak szóló tanítások során, amitől önszántamból végre tudtam hajtani a felfoghatatlan dolgot, hogy leugorjak a szakadékba. Nem bűbájoskodást vagy varázslómesterséget tanítottak nekem, hanem azt, hogyan lehet elsajátítani az ősi tudás látásra indián elemét, a tudomás, a rejtőzés és a szántszándék tudományát, amelyeket valamennyien műveltek.

Mindnyájan egymás rokonai voltunk. A legendáink olyan időkről szólnak, mikor beszélni tudtunk az állatokkal, s az állatok megértettek minket, meg tudtuk értetni magunkat egymással.

Nem varázslók voltak, hanem látó emberek, don Juan pedig nemcsak látó, hanem "nagual" is volt egyben. Don Juan korábban a jobb oldalnak adott leckéiben már sok mindent elmondott nekem arról, hogy mi a nagual, és mit látásra indián látni. Ezekből a tanításokból azt vettem ki, hogy a látás nem egyéb, mint az emberi lényeknek az a képessége, hogy érzékelési terüket oly mértékben tudják növelni, amikor már nemcsak külső megjelenési formák észlelésére, hanem minden lényegének a felfogására is képesekké válnak.

látásra indián

Don Juan azt is elmagyarázta, hogy a látók az embereket energiamezőnek látják, amely fényes tojásnak tetszik. Elmondása szerint a legtöbb ember energiamezeje két részre van osztva, van azonban néhány férfi és nő, aki négy vagy néha három energiamezőből áll.

Mivel ezek az emberek jóval erélyesebbek, mozgékonyabbak és rugalmasabbak a többieknél, ha megtanulnak látni, nagual válhat belőlük. Bal oldali tanításai során don Juan elmagyarázta, milyen bonyodalmai vannak a látásnak és a nagualságnak.

Nagualnak lenni rendkívül összetett és szerteágazó dolog; a nagual nem egyszerűen másoknál mozgékonyabb és energikusabb ember, hanem vezér, tanító és útikalauz egyben. Don Juan nagual egy olyan, látó emberekből álló csoportnak volt a vezetője, amelyet a nagual társasága néven emlegettek. A nagual társaságának vezetése mellett don Juan egy látnokinasokból álló társaság tanításával és irányításával is foglalkozott, amelyet az új nagual társaságának hívtak.

Látásra indián új nagual társaságának én voltam a névleges vezetője Carollal, a nagual asszonnyal együtt. Ahhoz, hogy don Juan el tudja juttatni hozzám a bal oldalnak szóló tanításokat, abba az egyedülállóan tiszta látásra indián világos érzékelési állapotba kellett kerülnöm, amelyet emelkedett tudomás néven ismernek. A mellette eltöltött évek látásra indián rendre úgy kerültem ebbe a tudatállapotba, hogy don Juan nyitott tenyérrel jól hátba vágott a lapockám felett.

Az emelkedett tudomásnak azonban eredendő sajátossága, hogy szokásos emlékezéssel nem idézhető fel, ami ebben az állapotban látásra indián csak a lábadozás-feléledés tébláboló igyekezetén keresztül válik köznapi tudatunk részévé. A visszaemlékezés nehézségét írisz elölnézetből példázza saját kapcsolatom a nagual társaságával.

És akkor jött a nagy pók, aki elvette a látást

Don Genaro kivételével a többiekkel csak akkor találkoztam, amikor az emelkedett tudomás állapotában voltam, s így köznapi életemben még homályos álomalakként sem emlékeztem rájuk. Szinte mindig rituális keretek között jöttünk össze. Autóval elmentem don Genaróhoz, aki egy dél-mexikói kisvárosban lakott. Ahogy megérkeztem, Don Juan azon nyomban csatlakozott hozzánk, és rögvest hozzá látásra indián láttunk a jobb oldalnak szánt leckékhez.

Tartalomjegyzék

Ezzel végezvén don Juan tudatszintet váltatott velem, majd elmentünk egy közeli nagyobb városba, ahol don Juan élt a többi tizenöt látóval együtt. Valahányszor az emelkedett tudomás állapotába léptem, elámultam, hogy micsoda különbség van a két oldalam ha a rövidlátás plusz vagy mínusz. Mindig úgy éreztem magam, mintha fátylat vettek látásra indián le a szememről mintha korábban félvak lettem volna, s most végre látnék.

Semmihez nem hasonlítható szabadságérzés, látásra indián öröm ragadott látásra indián. Ezt a felszabadultságot és tiszta derűt mégis mindig valami rettenetes szomorúság és vágyakozás kísérte. Don Juan erről azt mondta, hogy szomorúság és elvágyódás látásra indián nincs teljesség, mivel sem józanság, sem jóság nincs nélkülük. Jóság híján viszont mit sem ér a bölcsesség, miként az a tudás sem, amelyhez nem társul józanság!